Životní pojištění – proč na něj nezapomínat? Jak a kdy s pojištěním začít a čemu při sjednání věnovat pozornost…

23.10. 2018

V České republice má sjednáno životní pojištění jen něco málo přes polovina lidí. Velká část těch, kteří ho naopak uzavřené nemají, tuší, že by si pojištění měli pořídit, ale nejsou si zcela jistí, co vše by při jeho uzavírání měli vzít v potaz a jak začít…

1. Zachování životního úrovně

Základní funkcí životního pojištění je ochrana příjmů pro rodinu v nenadálých životních situacích jako jsou vážná nemoc či nehoda.
Často v důsledku takové situace nemáme možnost vydělávat či dokonce pracovat již natrvalo. Pokud jsou vaši blízcí závislí na vašem příjmu, a především máte-li děti, životní pojištění by pro vás mělo být samozřejmostí. V případě výpadku vašeho příjmu se při vhodném nastavení postará o to, aby životní standard vaší rodiny prudce nepoklesl a rodina tak byla i nadále schopna udržet chod domácnosti a pokračovat v placení veškerých nezbytných výdajů, včetně například hypotéky.
Proto je důležité při tvorbě životního pojištění myslet nejen na roziko smrti, ale také na zajištění i dalších, tzv. „velkých rizik“, kterými jsou invalidita, závažná onemocnění a trvalé následky úrazu.
Výše uvedené má smysl i tehdy, když žijete sami a na vašem výdělku není nikdo závislý. Výpadek příjmů v důsledku zdravotních potíží může potkat každého z nás, pokud tedy nemáte vytvořenu pořádnou finanční rezervu, neměli byste brát zřízení životního pojištění na lehkou váhu.

2. Správné stanovení pojistné částky

Stanovení pojistné částky věnujte velkou pozornost tak, aby odpovídala aktuálním potřebám rodiny. Vyčíslete si vaše celkové příjmy a výdaje. Kolik platíte na bydlení, kolik splácíte na úvěrech, kolik vás stojí provoz auta, péče o děti, kolik utratíte za jídlo a oblečení. Proti tomu postavte veškeré příjmy domácnosti. Stanovte si, jakou máte finanční rezervu. Pak si zhodnoťte, jak velkou část výdajů je domácnost schopna pokrýt bez příjmů hlavního živitele rodiny. Takto lze získat poměrně konkrétní představu o tom, jakou velkou finanční mezeru by mohl výpadek příjmu pro rodinu znamenat.

3. Příspěvek jako benefit v práci

Nezapomeňte si zjistit, zda vám zaměstnavatel v rámci benefitů nenabízí příspěvek na životní pojištění. V České republice je to velmi oblíbený a rozšířený benefit, je tedy možné, že ho můžete využívat i vy, jen o tom zatím nevíte.

4. I nižší pojistná částka je lepší než žádná

Spočítali jste si, jaké pojistné částky byste potřebovali a výsledné pojistné je moc vysoké a mohlo by být přílišnou zátěží pro vaši domácnost? Nezoufejte. Nejdříve zrevidujte jednotlivá připojištění, jako například pojištění drobných úrazů či chirurgického zákroku (jak již bylo zmíněno, nevzdávejte se pojištění tzv. velkých rizik), poté případně ponižte pojistné částky. Vždy je lepší při případném výpadku příjmů pokrýt pojištěním alespoň část výdajů, než vůbec žádné. Navíc – čím dříve pojištění uzavřete, tím lépe pro vaši peněženku – vstupní věk je jeden z faktorů, které ovlivňují kalkulaci pojistného, které budete platit.

5. Čas od času revidujte

Životní pojištění uzavíráte na celou řadu let dopředu, ale parametry nastavujete už na jeho počátku. Je tedy naprosto normální, že čas od času bude třeba udělat změnu, většinou s nějakou větší životní událostí. Požadavky na pojistné částky většinou rostou s narozením dětí či pořízením nového bydlení. Mohou však také klesat, například v okamžiku, kdy už máte děti dospělé a samostatné. Stejně tak se v průběhu života mohou měnit vaše požadavky na připojištění. Zkuste si tedy s každým životním milníkem vzpomenout na své pojištění a zamyslet se, zda nepřišel čas na jeho úpravu. Pokud chcete na pojištění ušetřit již na začátku, můžete rovnou zvolit pojištění s klesající pojistnou částkou.