Proč je dobré VŽDY uschovat smlouvu o prodeji auta?

Co dělat a nedělat při prodeji/nákupu auta
1. Vždy uzavřete PÍSEMNOU kupní smlouvu, kterou si uschovejte. Předmět koupi specifikujte ideálně těmito údaji: registrační značka, VIN a číslo velkého technického průkazu
2. Prodali jste auto? Neukončujte povinné ručení dříve než bude přepsáno na nového vlastníka. POHLÍDEJTE, ŽE NOVÝ VLASTNÍK PŘEDPIS ZAŘÍDÍ NEBO ZAŘIĎTE SPOLEČNĚ.
3. Po prodeji vozidla je třeba do 10 PRACOVNÍCH DNÍ podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel.
Ideálně by mělo dojít ke společné žádosti prodávajícího a kupujícího, pokud toto není možné, je možné využít plnou moc (s úředně ověřeným podpisem druhé strany).
Pokud jste prodávající pohlídejte si tento přepis. Nedodržení 10-ti denní lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50.000,- Navíc prodávajícímu, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se odpustí nový vlastník).

4. Co je potřeba k přepisu:
– Osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřený podpisem)
– Velký technický průkaz
– Malý technický průkaz
– Platná zelená karta
– Protokol o evidenční kontrole
– Doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
– Úhrada správního poplatku za přehlášení vozidla ve výši 800,-
– V některých případech se hradí i ekologická daň
Poznámka:
Evidenční kontrola – při převodu vozidla je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní.
Ekologická daň – pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0,1,2 je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10.000,- Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

 

Autor článku: Ing. Eva Pustelník