Na co nezapomenout při tvorbě finanční rezervy? – Tip č. 2

Mezi nejoblíbenější spořící produkt v ČR patří stavební spoření, ale o tom, až někdy jindy. Dneska se podíváme na „penzijko“. Je to produkt, který doporučujeme mít ve svém portfoliu.

Pokud ještě nemáte uzavřeno, tak dnes můžete uzavřít už jen penzijní doplňkové spoření. Ve kterém si můžete vybrat do jakého fondu chcete investovat – konzervativní, vyvážený nebo dynamický fond. Tyto fondy jsou však bez garance. Nicméně v rámci konkurenčního boje začali penzijní společnosti částečnou garanci poskytovat.

Do konce roku 2012 bylo možné uzavřít ještě i „staré“ tzv. penzijní připojištění, tyto smlouvy jsou stále platné a většina z vás má právě tuto smlouvu. Oproti „novému“ penzijní spoření nabízí pouze jeden investiční fond a je zde garance nezáporného zhodnocení, tzn. že smlouva se nesmí nikdy dostat do mínusu. Tuto smlouvu si můžete převést do doplňkového penzijního spoření.

Rozdíly ve zhodnocení v „novém“ a „starém“ penzijku se výrazně liší. Např. za rok 2016 nejvyšší zhodnocení u penzijního připojištění (tj. to staré) bylo 1,06%, v doplňkovém penzijním spoření (nové) dosáhlo zhodnocení na více než 10%. Penzijní společnosti se ale nehodnotí pouze na základě výsledků za jeden rok, ale je potřeba se dívat na jejich zhodnocení v delším časovém horizontu.

Mimo výnos z fondu, je zde i státní podpora, ta je stejná u obou typů penzijního připojištění i spoření. Při měsíčním vkladu 3000,- činí státní příspěvek 230 Kč měsíčně a z daňového základu si můžete odečíst 24 000,-/rok. Při měsíčním vkladu 500,- činí státní příspěvek 130,- Kč/ měsíc bez možnosti odečtu z daní.

A jak je to s poplatky? Ve srovnání s jinými produkty patří oba druhy penzijka k nízkonákladovým. Poplatky reguluje stát, u penzijního připojištění je to zpravidla 0,8% z obhospodařovaného majetku a u penzijního spoření záleží na zvoleném fondu – zpravidla max. 1%. Penzijní společnost si ještě bere odměnu za to, jak zhodnotila Vaše peníze, které jste si u ní uložili. Ale i tak je to stále vhodný a smysluplný produkt.

Právě jste se rozhodli uzavřít doplňkové penzijní spoření? Kontaktujte nás, pomůžeme Vám.