Daně, daně a zase ty daně. Vlastníte nemovitost? Musíte platit daně! Kdy a jaké?

Vlastníte nemovitost? Musíte platit daň. Jaké a kdy Vám přiblížíme na dalších řádcích.

Majitel nemovitosti – daň z nemovitosti:

Každý rok zaplatí daň z nemovitosti. Daňové přiznání, podává se jednou a platí se každý další rok.

Daňové přiznání je nutné podat do 31. ledna následujícího roku po koupi nemovitosti

Daň je nutné zaplatit do: do 31. května

Daň se platí na rok dopředu – poprvé v roce, kdy jste podali daňové přiznání, a v každém následujícím roce, kdy nemovitost vlastníte k 1. lednu.

Kupující – daň z nabytí nemovitosti:

Daňové přiznání je nutné podat do konce 3. měsíce, který následuje po měsíci, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Do kdy zaplatit daň: termín platby daně je shodný s termínem podání daňového přiznání.

Daň z nabytí nemovitosti je ve výši 4 % kupní ceny nemovitosti, přičemž cena nemovitosti se stanovuje buďto na základě kupní smlouvy, nebo znaleckého odhadu. Tuto daň není nutné platit v těchto výjimkách: při prvním úplatném nabytí nemovitosti, při darování nebo dědictví, při převodu z družstevního vlastnictví. Neexistuje pevné datum pro odevzdání daňového přiznání a pro zaplacení daně z nabytí nemovitosti. Lhůta se odvíjí od okamžiku zapsání nových vlastnických práv do katastru nemovitostí. Podat daňové přiznání a zaplatit daň je pak nutné do 3 měsíců od tohoto zápisu, konkrétně do konce třetího měsíce následujícího po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodejce – daň z příjmu:

Daňové přiznání: do 31. března 2020

Do kdy zaplatit daň: do 31. března 2020

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí prodávající. A tato daň se přiznává v rámci běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Komplikaci to tak znamená například pro zaměstnance, kteří běžně daňové přiznání k příjmu nepodávají. V případě prodeje nemovitosti jim totiž nemůže mzdová účtárna provést roční zúčtování daně. Na příjem z prodeje nemovitosti můžete uplatnit výdaje pro zajištění tohoto příjmu a také daňové slevy a odpočty. Daň z příjmu z prodeje nemovitost neplatíte: pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let, pokud jste tam déle než 2 roky bydleli, pokud jste příjem z prodeje využili pro zajištění vlastní bytové potřeby.

Pronajímatel – Daň z pronájmu nemovitosti

Daňové přiznání: do 31. března 2020

Do kdy zaplatit daň: do 31. března 2020

Pokud vlastníte více nemovitostí a některé z nich pronajímáte, je nutné tyto příjmy řádně zdanit. Termínem pro zdanění pronájmu je 31. březen, tento příjem se započítává do běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Pokud tedy pronajímáte a jste zaměstnanec, tak musíte podat daňové přiznání. Na příjmy z pronájmu můžete uplatnit reálné či paušální výdaje a 15% daň z příjmu poté platíte z vypočteného zisku.

Autor článku: Ing. Eva Pustelník

Tagy: