Chcete si vytvořit finanční rezervu a nevíte jak na to? Přinášíme pár tipů…

Obecně jsou Češi velmi konzervativní a spoří ve formě stavebního spoření a penzijního připojištění. To je chvályhodné. Nicméně neměli bychom zapomínat ani na likvidní formu rezervy. Jen malé procento českých domácností má vytvořenou krátkodobou finanční rezervu. V této oblasti velmi značně pokulháváme za západním světem. Ne ve všem nám musí jít příkladem, ale v tomto směru bychom si příklad vzít měli. 

Tato rezerva slouží k pokrytí běžných nákladů při ztrátě zaměstnání nebo nenadálým výdajům. A jak velkou rezervu mít? A kde ji mít? Obecně se doporučuje mít finanční rezervu ve výši minimálně 3 měsíčních výdajů. Je to jednoduché, sečteme všechny měsíční výdaje (splátku hypotéky nebo nájem, náklady na energie, náklady na jídlo, koníčky, školné,…..), vynásobíme třemi a tím zjistíme, jak vysoká by měla rezerva být.

V jaké formě ji držet? První variantou je spořící účet. Peníze jsou k dispozici ihned, jeho vedení je k běžnému účtu zdarma, nicméně výnos je skoro nulový (aktuálně cca 0,5% p.a.).
Druhou možností je, tuto možnost i doporučujeme, vložení do konzervativního otevřeného podílového fondu, kde můžeme očekávat výnos cca 2 a 2,5 % p. a. Mezi další výhody patří minimální vstupní poplatek a nulový poplatek na výstupu. Peníze jsou k dispozici téměř ihned (do 14 dní ), ale zároveň tam můžou zůstat i několik let. Při držbě nad 3 roky tento výnos nepodléhá zdanění.

Pokud máme vytvořenou rezervu a máme ji v relativně likvidní formě, vyhneme se tak v případě nutnosti předraženým půjčkám, kontokorentům, spotřebitelským úvěrům atd.
Tak co, už jste si spočítali Vaše měsíční životní náklady? A máte rezervu? 

Pokud jste se právě rozhodli, že je čas ji vytvořit a nevíte jak na to, kontaktujte nás.